W piątek 21 września odbyła się w naszej szkole inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z 1918 roku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele farnym. Tam miało miejsce symboliczne wbicie gwoździa przez fundatorów sztandaru.

Następnie wszyscy zaproszeni udali się do auli. Po wygłoszonych przemówieniach na ręce dyrektora naszej szkoły, Macieja Patelskiego, została przekazana przez starostę powiatu wągrowieckiego Tomasza Kranca kopia przedwojennego sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków na Powiat Wągrowiecki. Ufundowali ją prywatni darczyńcy.

Historyk, przewodniczący rady programowej obchodów Andrzej Wieczorek, przedstawił zgromadzonym historię owego sztandaru. Następnie odbyła się mała konferencja historyczna, którą prowadzili uczniowie: Zespołów Szkół nr 1 i nr 2 z Wągrowca, Zespołu Szkół z Gołańczy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, a także – naszego LO. Przedstawiali oni prezentacje poświęcone Powstaniu i Powstańcom Wielkopolskim.


Ostatnim elementem uroczystości była część artystyczna. Wystąpili w niej uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu, którzy zaprezentowali swoje talenty muzyczne.


Impreza przebiegła w spokojnej, podniosłej atmosferze. Wyrazy uznania należą się organizatorom. Dzięki ich ciężkiej pracy i ogromnemu wysiłkowi mogliśmy w tak wspaniały sposób rozpocząć celebrację rocznicy odzyskania niepodległości.

Natalia Jaskólska, Klaudia Bąkowska
Zuzanna Wronkowska (korekta)
Fot. www.wagrowiec.pl