W poniedziałek 5 lutego odbyły się wybory nowego przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Kandydatek były dwie: Gabriela Bartkowiak oraz Katarzyna Nowakowska – obie z klasy 2D. Kto wygrał? 

 

 

Czynne prawo wyborcze posiadali wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego – oczywiście pod warunkiem, że pojawili się w poniedziałek w szkole i oddali swój głos. Wybory odbyły się w poszczególnych klasach w czasie dwóch pierwszych lekcji. Każdy nauczyciel, wychodząc na zajęcia, odebrał kopertę, w której znalazła się odpowiednia ilość kart do głosowania. Głosowano, zakreślając jeden z dwóch kwadracików. Następnie zaklejone koperty trafiły do biblioteki, gdzie podczas trzeciej lekcji – pod nadzorem pani Anity Różak – pracowała komisja skrutacyjna, w składzie której znaleźli się przedstawiciele wszystkich roczników: Iwet Anolue (z klasy 3E), Kacper Dereziński (z klasy 2C) oraz Radosław Winiecki (z klasy 1A).

Po podliczeniu wszystkich ważnych kart okazało się, że na Gabrielę Bartkowiak głosowało 180 uczniów, natomiast na Katarzynę Nowakowską – 117 uczniów. Tym samym nową przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego na najbliższych dwanaście miesięcy (w przybliżeniu) została Gabriela Bartkowiak, która przejmie ten urząd po ustępującej właśnie Iwet Anolue. Katarzyna Nowakowska będzie jej zastępczynią. Obu dziewczynom serdecznie gratulujemy!

Redakcja

Fot. Sebastian Chosiński