Sonda Profesorska (17) – Jak nauczyciele witali przed laty wiosnę?

Sonda Profesorska (16) – Jak nauczyciele postrzegają młodzież?

Sonda Profesorska (15) – Jak nasi nauczyciele wspominają swoją studniówkę?

Sonda Profesorska (14) – Animowani bohaterowie naszych nauczycieli

Sonda Profesorska (13) – Jak wspominamy dawne Mikołajki?

Sonda Profesorska (12) – Jakie zdanie na temat Halloween mają nasi nauczyciele?

Sonda Profesorska (11) – Jak nauczyciele spędzali dzieciństwo i o czym marzyli?

Sonda profesorska (10) – Jak nasi nauczyciele wspominają swoje matury?

Sonda Profesorska (9) – Jak nasi nauczyciele spędzili święta Wielkanocne?

Sonda Profesorska (8) – Jak nasi profesorowie wspominają swoje wycieczki szkolne…

Sonda Profesorska (7) – Filmowe preferencje nauczycieli…

Sonda Profesorska (6) – Wiosenne wagary naszych profesorów…

Sonda Profesorska (5) – Jakie były pierwsze miłości naszych nauczycieli…

Sonda (4) – Jak profesorowie ściągali i z czym mieli problemy w szkole.

Sonda (3) – Kim chcieli zostać profesorowie, gdy byli dziećmi.

Sonda (2) – Jak nasi profesorowie spędzili ferie zimowe.

Sonda (1) – Co im w duszy gra, czyli gusta muzyczne profesorów!