27 września 2018 roku uczestniczyłyśmy w XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Mogłyśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym z powodzeniem wykonałyśmy zadanie rekrutacyjne. W tym roku polegało ono na przeprowadzeniu kampanii wyborczej posła do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji II RP, z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922.

Ze Szkoły Podstawowej im ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, do której uczęszczałyśmy, zakwalifikowały się dwa zespoły w składzie: Wiktoria Bielecka i Katarzyna Konwińska oraz Aneta Zmudzińska  i Dominika Żętkowska (obecnie wszystkie jesteśmy uczennicami I LO w Wągrowcu). Posiedzenie było zaplanowane, jak co roku, na 1 czerwca, jednak z przyczyn od nas niezależnych zostało przeniesione na wrzesień.


26 września w godzinach porannych udałyśmy się do Warszawy. Około południa dotarłyśmy do stolicy. Na miejscu otrzymałyśmy pakiety edukacyjne od pracowników sejmu i Rzecznika Praw Dziecka. W tym czasie młodzi posłowie mogli zgłaszać poprawki do przygotowanego uprzednio projektu uchwały. Po chwili odpoczynku, wraz z pozostałymi posłami z naszego województwa, udałyśmy się na zwiedzanie Warszawy. Nasza wycieczka dotyczyła miejsc związanych z polskim parlamentaryzmem. Zobaczyłyśmy między innymi: plac elekcyjny, archikatedrę św. Jana, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza. Pomimo niesprzyjającej pogody, ochoczo spacerowałyśmy po Krakowskim Przedmieściu. Późnym wieczorem udałyśmy się do Sulejówka, aby odpocząć i zregenerować siły na następny dzień.

27 września nasz dzień rozpoczął się bardzo wcześnie, około godziny 4.30. Po śniadaniu udałyśmy się do Sejmu RP. Przed wejściem czekała nas kontrola pirotechniczna. Każdy musiał okazać swój dowód tożsamości. Przed obradami odbywały się spotkania z klubami poselskimi w Sali Kolumnowej. Mogłyśmy zamienić kilka słów między innymi z wicemarszałkiem Sejmu RP Ryszardem Terleckim oraz posłami PiS Waldemarem Budą i Łukaszem Schreiberem. Był to też czas na zwiedzanie Sejmu i robienie pamiątkowych fotografii.


O godzinie 10.00 rozpoczęło się posiedzenie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Po zajęciu miejsc głos zabrał marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który krótko przedstawił temat tegorocznej sesji i przekazał „pałeczkę” marszałkom Sejmu Dzieci i Młodzieży. Następnie głos zabrali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytna, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Beata Jancarz-Łanczkowska oraz przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP Piotr Wasilewski. W dalszej części obrad zostały zadane pytania (przygotowane podczas posiedzenia Komisji SDiM) skierowane do Ministra Edukacji Narodowej, na które odpowiadał podsekretarz stanu w MEN.


W dalszej kolejności przemawiała przewodnicząca Komisji SDiM, która przedstawiła projekt uchwały XXIV sesji SDiM w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej. Później odbyła się debata dotycząca tematu tegorocznej sesji. Głos zabrało kilkunastu młodych posłów, którzy nie zawsze trzymali się tematu i sprowadzali swoje przemowy na polityczny grunt. Na koniec posiedzenia głosowaliśmy nad poszczególnymi poprawkami do uchwały zgłoszonymi poprzedniego dnia, a następnie poddaliśmy głosowaniu całą uchwałę. Została ona przyjęta większością głosów.

Po zakończeniu trzygodzinnych obrad mogliśmy zrobić zdjęcie na mównicy z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem oraz wicemarszałkiem Sejmu RP Stanisławem Tyszką. Po opuszczeniu Sali Plenarnej udaliśmy się na posiłek. Był to ostatni punkt naszej wizyty w jednym z najważniejszych miejsc w kraju. Zmęczone, ale bardzo szczęśliwe udałyśmy się w podróż powrotną.

Wspomnienia tamtych dni na długo pozostaną w naszej pamięci. Zrozumiałyśmy, że losy naszej Ojczyzny Polski nie są obojętne dla naszych rówieśników i wierzymy, że przez długi czas będzie to niezmienne.

Katarzyna Konwińska, Dominika Żętkowska
Prezentacja multimedialna – XXIV sesja SDiM